Za maturante: rang liste

Naša voditeljica projekta državne mature, profesorica Marijana Nikolić je za maturante pripremila jedan članak o značenju rang lista i o njihovoj konkretnoj primjeni...

 

 

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr objavljuju se ogledne i konačne rang-liste.
Ogledne rang-liste podložne su promjenama zbog unosa novih rezultata u sustav, rješavanja prigovora na rezultate ispita državne mature i dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, novih prijava i brisanja studijskih programa te promjena prioriteta studijskih programa.
Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Kandidat će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa.
S ostalih rang-lista kandidat će biti obrisan.
Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti jer će sustav kandidata optimalno rasporediti ovisno o njegovim prioritetima i rezultatima vrjednovanja, a to se može napraviti samo ako se na vrh liste prioriteta postave studijski programi koji se najviše žele studirati, pravim redoslijedom.
Sve do trenutka objave konačnih rang-lista redoslijed prioriteta moguće je mijenjati. Rang-liste se periodički obnavljaju, pa je posljedicu promjene redoslijeda na listi prioriteta moguće brzo vidjeti.
U slučaju da kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti sve do zadanoga roka dostupnoga u Kalendaru koji se nalazi u posljednjemu poglavlju ove publikacije, zasebno za svaki upisni rok.
Kandidat može:
• promijeniti prioritete studijskih programa,
• izbrisati neki studijski program s liste,
• dodati novi studijski program,
• odustati od prijave svih studijskih programa.

Kandidati su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati.

Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojemu se nalaze unutar upisne kvote. Konačne rang-liste više se ne mijenjaju.
Putem ovoga sustava moguće je ostvariti pravo upisa samo na jedan jednopredmetni ili dva dvopredmetna studijska programa.
Kandidati se mogu upisati samo na studijski program za koji su u sustavu NISpVU nakon objave konačnih rang-lista ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj. Dodjelom upisnoga broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.
Nakon ostvarenoga prava upisa, daljnje informacije potrebno je potražiti izravno na visokome učilištu.


Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr