Jesenski rok matura - datumi

Obavijest pristupnicima koji prijavljuju polaganje ispita državne mature u jesenskome roku! 

VAŽNI DATUMI – vrijede za sve pristupnike (učenici i kandidati)

- Prijave ispita državne mature: do 20. srpnja 2012.
- Odjave ispita: do 12. kolovoza 2012.
- Naknadne prijave ispita: do 12. kolovoza 2012.
- Prijave studijskih programa: do 20. rujna 2012.

VAŽNI DATUMI za kandidate (sve koji su završili školovanje prije 2012., koji su ove školske godine završili četvrti razred u obrazovanju odraslih ili su završili školovanje u inozemstvu)


- Rok za dostavu dokumentacije i prijavnice ispita državne mature: 20. srpnja 2012. (prihvaća se i dokumentacija poslana toga dana).
- Rok za dostavu kompletne dokumentacije za kandidate koji završavaju školovanje u kolovozu (svjedodžba 4. razreda i završna svjedodžba): do 10. rujna 2012.
- Rok za uplatu troškova naknade za polaganje ispita državne mature: do 12. kolovoza 2012. (odlukom Centra rok produžen u odnosu na rok objavljen u brošuri)

Kandidatima koji do navedenih rokova ne pošalju dokumentaciju i ne uplate troškove polaganja ispita bit će odjavljeni ispiti.
Kandidatima koji do utvrđenoga roka ne pošalju kompletnu dokumentaciju (svjedodžbu 4. razreda i završnu svjedodžbu) položeni ispiti državne mature bit će poništeni.

 

POSTUPAK ODJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE (vrijedi za sve)


Učenici i kandidati prijavljene ispite mogu u navedenim rokovima odjaviti na način da popunjenu zamolbu za odjavom ispita, koju mogu preuzeti ovdje, pošalju elektroničkom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

POSTUPAK NAKNADNIH PRIJAVA ISPITA DRŽAVNE MATURE (vrijedi za sve)


Učenici i kandidati mogu, iz opravdanih razloga, naknadno prijaviti ispite državne mature (čl. 18. st. 3 i 4 Pravilnika o polaganju državne mature). Za naknadnu prijavu Centru treba dostaviti zamolbu za naknadnom prijavom, koju možete preuzeti ovdje, te poslati elektroničkom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Naknadnu prijavu odobrava Centar.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr