Za jesenske maturante

Obavijest pristupnicima koji su položili ispite državne mature u jesenskome roku.

Svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature pristupnici mogu preuzeti na sljedeći način:

1. Pristupnici koji su ispite državne mature polagali u školama dokumente preuzimaju u svojim školama, od 20. rujna nadalje, na način da se jave ispitnome koordinatoru (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2. Pristupnici koji su ispite polagali u Centru potvrde o položenim ispitima mogu preuzeti u Centru (Petračićeva 4, Zagreb) u petak, 21. rujna, u vremenu od 9.00 do 19.00 sati. Ukoliko nisu u mogućnosti preuzeti dokumente navedenoga dana, mogu to učiniti i nakon 21. rujna, svakoga radnoga dana u vremenu od 9.00 do 16.00 sati ili zatražiti slanje dokumenata putem pošte (plaćanje preuzećem). Za slanje dokumenata putem pošte potrebno je poslati zahtjev e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u kojemu treba navesti: ime i prezime primatelja, OIB, datum rođenja i točnu adresu za dostavu.