Projekti

Stručne pripreme za 2. grupu - pedikeri

Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000079363
U sklopu Erasmus+ projekta „Rukom dotakni, ljepotu istakni“ naši pedikeri odrađuju stručne pripreme za mobilnost u trajanju od 20 sati.

Kulturološke pripreme

#Erasmusplus "RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI"
Broj projekta: 2022-01-HR01-KA122-VET-000079363
U utorak, 9.11.2022. u Srednjoj strukovnoj školi Šibenik su održane kulturološke pripreme u sklopu Erasmus+ projekta „Rukom dotakni, ljepotu istakni“ za 1. grupu kozmetičara.

Zoom sastanak

Broj projekta: 2022-1-HR01-KA-122-VET-000079363
U ponedjeljak, 7.11.2022. je održan ZOOM sastanak između sudionika mobilnosti, njihovih roditelja, nastavnika u pratnji i Erasmus+ projektnog partnera Akademije Leontic i gđe. Vaske Leontic u Skopju.

Sastanak s roditeljima

#Erasmusplus "RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI"
Broj projekta: 2022-01-HR01-KA122-VET-000079363
U ponedjeljak, 7.11.2022. s početkom u 17:00 h je održan sastanak učenika i roditelja sudionika u mobilnosti Erasmus+ Srednje strukovne škole Šibenik.

Logo projekta

#Erasmusplus
#Erasmus+ obogaćuje živote, širi vidike.
Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000079363
Naša je učenica Sara Langus izradila zanimljiv i lijep logo projekta "Rukom dotakni, ljepotu istakni."

Jezične i ostale pripreme

#Erasmusplus "Rukom dotakni, ljepotu istakni"
#Erasmus+ obogaćuje živote, širi vidike.
PRIPREMA UČENIKA ZA MOBILNOST
Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000079363
U sklopu Erasmus+ projekta „Rukom dotakni, ljepotu istakni“ naši kozmetičari, frizeri i pedikeri odrađuju jezične pripreme za mobilnost u trajanju od 15 sati.

Priprema učenika za mobilnost

#Erasmusplus obogaćuje živote, širi vidike.
Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000079363
U sklopu Erasmus+ projekta „Rukom dotakni, ljepotu istakni“ naši kozmetičari odrađuju stručne pripreme za mobilnost u trajanju od 20 sati.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr