POZIV NA SASTANAK RODITELJA, UČENIKA I NASTAVNIKA U PRATNJI- sudionika Erasmus+ projekta "RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI"

POZIV NA SASTANAK RODITELJA, UČENIKA I  NASTAVNIKA U PRATNJI- sudionika Erasmus+ projekta "RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI" 

Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-VET-000079363

Pozivaju se roditelji/staratelji učenika odabranih sudionika Erasmus+ projekta i učenici te nastavnici u pratnji na sastanak koji će se održati u Srednjoj strukovnoj školi Šibenik (uč. br. 34., 3. kat u PONEDJELJAK, 10. listopada 2022. s početkom u 17:00 h.  Sastanak je obavezan.


Dnevni red: Erasmus+ projekt „RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI“ i projektne aktivnosti, zadaci i upute učenicima i roditeljima/starateljima vezane za provedbu mobilnosti.

Program Erasmus+ financiran je od EU, a u Republici Hrvatskoj provodi ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

 

U Šibeniku 4. listopada 2022.                                                                    Projektni tim

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr