Kulturološke pripreme 2

#Erasmusplus "RUKOM DOTAKNI, LJEPOTU ISTAKNI"
Broj projekta: 2022-01-HR01-KA122-VET-000079363

U srijedu 30.11.2022. u Srednjoj strukovnoj školi Šibenik su održane kulturološke pripreme u sklopu Erasmus+ projekta „Rukom dotakni, ljepotu istakni“ za 2. grupu frizera i pedikera. Predavanje je održala Milena Georgievska, dipl. pedagog, novinar, glavni i odgovorni urednik „Makedonskog glasa“ lista Makedonaca u RH i tajnica Hrvatsko-makedonske tangente i upoznala učenike s: geografskim položajem Sjeverne Makedonije, okruženjem u kojem je smještena država, njezine prirode ljepote, dio kulture, povijesnim dijelom i objektima koje mogu vidjeti i posjetiti, s etničkim skupinama i jezicima koje mogu čuti u Sjevernoj Makedoniji, bogatom makedonskom gastronomijom i valutom koja se koristi. Nadalje, učenici su upoznati s hrvatsko-makedonskim vezama i suradnjom u području kulture, obrazovanja i sporta te zajedničko djelovanje Makedonaca i Hrvata kroz nevladine udruge Hrvatsko-makedonska tangenta sa sjedištem u Šibeniku koja je do sada realizirala brojne projekte.
#Erasmusplus obogaćuje živote, širi vidike.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr