Podjela potvrda

U sklopu Erasmus+ projekta "Inovacije i unaprjeđivanje praktičnog rada učenika" nakon uspješno obavljenje stručne prakse u Irskoj, sudionicima mobilnosti podijeljene su potvrde.

Naša škola po prvi put koristi ECVET sustav (European Credit System for Vocational Education and Training- Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju). ECVET osigurava prijenos, priznavanje i, gdje je to moguće, prikupljanje ishoda učenja  pojedinca u drugoj europskoj zemlji. Sudionicima mobilnosti priznaju se ishodi učenja- kredit stečen u mobilnosti. Na temelju dokumentacije o uspješnom ocjenjivanju  za postignute ishode učenja polaznicima mobilnosti upisale su se ocjene u odgovarajuću pedagošku dokumentaciju.  Sudionici mobilnosti neće ponavljati ishode učenja koje su ostvarili na stručnoj praksi u Irskoj.