Inovacije i unaprijeđivanje praktičnog rada

Na ovom linku možete pronaći Power point prezentaciju.