Pedikeri i prodavači - obrana

Učenici 3.c - zanimanje pediker i učenici 3.d - zanimanje prodavač, mogu pronaći raspored polaganja obrane završnog rada u ljetnom roku na ovom linku.