Obrana završnog rada za 3.c

Raspored polaganja obrane završnog rada u školskoj godini 2019/20. - ljetni rok, za 3.c - frizer, možete pronaći na ovom linku.