Obrana završnih radova - jesenski rok

Raspored obrane završnih radova u jesenskom roku imate na ovom linku.