Pedikerski praktikum

Naša škola ima novi pedikerski praktikum za pedikere i kozmetičare. Praktikum je uređen tijekom ljeta (električna instalacija, vodovodna mreža, računalo, projektor itd.). Za novu opremu i adaptaciju uložena su vlastita sredstva i rad, te sredstva u vrijednosti od 55.000 kn koje je financirala Šibensko-kninska županija.