Dopunski rad

Raspored dopunskog rada za učenike završnih razreda bit će objavljen u utorak, 28. svibnja 2019. na web stranici škole i oglasnim pločama škole. Dopunski rad za učenike počinje u srijedu, 29. svibnja 2019. i realizira se do četvrtka, 13. lipnja 2019. prema rasporedu koji će biti objavljen. Učenici upućeni na dopunski rad obavezni su pohađati isti.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr