Aktivnosti

Pješačenje s nordijskim štapovima

U suradnji ŽŠSS u subotu 7. studenog 2020. odrađen je projekt pješačenja s nordijskim štapovima od Rokića do brda Humine. U sklopu projekta mjerio se prijeđen put, broj koraka