Svjetski dan zaštite okoliša

Naša škola sudjelovala je u obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša kroz brojne aktivnosti na temu „Hrana nije otpad“ uz pomoć strukovnih nastavnika kod obrazovanja za zanimanje stolar i agroturistički tehničar. 

Obilježavanjem Svjetskog dana zaštite okoliša diljem svijeta želi se potaknuti  svijest o okolišu i usmjeriti pozornost na glavne okolišne probleme, ali i omogućiti svima shvatiti svoju vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju i cilju održivog razvoja, na koji način smanjiti otpad te kako ga razvrstati odnosno reciklirati. Naši su učenici/zadrugari uz mentorstvo strukovnog nastavnika Milana Brčića izradili drveni komposter za potrebe praktične nastave agroturističkih tehničara. Nakon teorijske nastave, agroturistički tehničari imali su priliku sudjelovati kako i na koji način pravilno pripremiti kompostiranje u školskom vrtu. Proizvodnja komposta iz vlastitog biootpada je korist i zadovoljstvo. Po vrijednosti se izjednačava s postupcima za izbjegavanje i smanjivanje količina otpada, a najbolji pomagači su djeca. U novoj školskoj godini u planu nam je izrada tri kompostera u edukacijske svrhe. Prvi komposter je onaj u koji bi dodavali svježe otpatke za kompostiranje. Učenici bi kod kuće skupljali otpad od hrane koje bi kasnije donijeli na praktičnu nastavu i ubacili u komposter. Drugi komposter je kompost koji je u fazi transformacije, a zadnji komposter je gotovo zreli kompost. Za odvajanje materijala za drugi komposter i treći komposter bit će nam potrebna sita, između prvog i drugog sito većih otvora, a između drugog i trećeg sito manjih otvora  i na kraju bi dobili jedan kvalitetan kompost kojeg bi koristili za naše nove presadnice i sadnice kulturnih biljaka. HRANA NIJE OTPAD! Osim kompostera, zadrugari su izradili od različitih plastičnih boca posude za uzgoj ljekovitog i začinskog bilja.

Bogatu foto galeriju u kojoj je dokumentirano sve o čemu je riječ dostupna je na ovom linku.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr