Malo u školu, malo doma

Na osnovu preporuke stožera CZ ŠKŽ, Šibensko kninska županija je dala suglasnost za način organizacije rada osnovnih i srednjih škola za razdoblje od 22. ožujka do 1. travnja 2021. Za našu školu to znači redovna nastava za sve završne razrede i obavezan dolazak na praktičnu nastavu i vježbe u školskim praktikumima i izvan škole (vanjska praksa) za sve ostale razrede.

Ostala nastava provodit će se na daljinu.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr